Минерална вода Горна Баня

 

Каталожна цена : 8.20лв. без ДДС

 
Водата е с постоянен физико-химичен състав и e микробиологично чиста. Това се дължи както на дълбочинния й произход (повече от 600 м дълбочина, което изключва всякакво външно замърсяване и повлияване от неблагоприятни метеорологични условия), така и на отсъствието на съставки, които с времето се променят. Бистра, без цвят и мирис, природно чиста и с отличен химичен състав, минерална вода „Горна Баня“ несъмнено има благоприятен ефект върху човешкото здраве и се нарежда в челните позиции на минералните води в Европа. Обща минерализация: 140,09 mg/l, pH: 9.65 – Електропроводимост: 139 μS/cm.

КУПИ