Минерална вода Горна Баня 1

 

Каталожна цена : 8.20лв. без ДДС

 
Минералната вода Горна Баня е известна в България с уникалните си питейни качества и слаба минерализация. Характеризира се като вода с ограничено съдържание на минерали, със стабилен физико-химичен състав и свойства.Според своя тип водата е хидрокарбонатна-сулфатна натриева. Това е една великолепна вода –вкусна, пивка, с изключително висока природна чистота, мека, запазваща качествата и показателите си най-малко две години при технологически правилно бутилиране. Минерална вода Горна Баня1 е с pH=9.79 ,електропроводимост – 16.9 микросименса/см,обща минерализация 0.143 г/л.

КУПИ